De praktijk van de tandartsen Sillekens is vanaf 1990 gevestigd in Veenendaal.

Onze visie is dat mondgezondheid bereikbaar is voor iedereen. De basis hiervoor wordt gelegd met optimale mondhygiëne en zelfzorg. Om dat mogelijk te maken stellen we met de patiënt een behandelplan op dat past bij de wensen en de mogelijkheden van de patiënt, en dat bijdraagt aan de algemene gezondheid.

In de uitvoering van de behandelingen streven we naar behandelingen door één tandarts, het laten uitvoeren van behandelingen door hulpkrachten past niet in onze praktijkvisie.

Voor de oudere patiënt stellen we een tandheelkundig behandelplan op dat past bij de levensfase en medische omstandigheden van de patiënt.

Voor specialistische behandelingen werken we samen met een aantal verwijspraktijken.

Wij streven er naar dat de tandarts het aanspreekpunt en de adviseur blijft voor de keuzes die u maakt voor uw gebitsverzorging.